INDYWIDUALNY DOBÓR i WYCENA KONSOL

taśmy rozprężne

HANNOBAND®-3E ECO TAŚMA MULTIFUNKCYJNA

Hannoband®-3E ECO jest skompresowaną i zaimpregnowaną taśmą wielofunkcyjną, służącą do pewnego i szybkiego uszczelniania wszelkich okiennych fug montażowych przy pomocy jednego produktu. Taśma spełnia wszelkie wymagania odnośnie szczelności na wiatr i przenikanie wody opadowej.

Właściwości produktu

 • Szczelność powietrzna  a <0,1 (odpowiada DIN 18542:2009 = BG R) – MPA Bau Hannover
 • Szczelność przy zacinającym deszczu ≥600Pa (odpowiada DIN 18542:2009 = BG1) – MPA Bau Hannover
 • Klasa E wg. DIN EN 13501

Obszar zastosowania

Taśma Hannoband®-3E ECO służy do uszczelniania fug okiennych. Dzięki wielu szerokościom i stopniom rozprężenia może być użyta do uszczelnienia szerokiej gamy fug okiennych oraz profili o różnej szerokości zabudowy. Hannoband®-3E ECO powinna być  używana do połączeń zabezpieczonych przed promieniowaniem UV (Klasa materiałowa BG 2). Taśma Hannoband®-3E ECO nie jest przeznaczona do połączeń przenoszących ruch elementów budowlanych w obszarze fasad. W tym przypadku należy stosować taśmę odpowiadającą klasie materiałowej BG1 wg. DIN 18542:2009  np. Hannoband®-BG1.

Użytkowanie

Prosimy stosować się do instrukcji montażu, zawartej w każdym kartonie.

Formy dostawy

Skompresowana,na rolkach, jednostronnie samoprzylepna. Dwukolorowa: szara=wewnątrz, ciemnoszara=na zewnątrz.

Sposób użycia

Postępować zgodnie z instrukcją montażu, szczególnie odnośnie zaleceń  co do mocowania i sposobu  rozprężania taśmy. W zależności od warunków atmosferycznych, membrany potrzebują określonego czasu do całkowitego i równomiernego wypełnienia spoiny. Kontrole szczelności powinny być przeprowadzane, dopiero po czterech tygodniach od właściwie wykonanego montażu. Na czas montażu (do 3 miesięcy) warunkowo odporna na warunki atmosferyczne. Powinna być zabezpieczona przed stałym działaniem warunków atmosferycznych

Taśma Hannoband-3E ECO jest skompresowaną i zaimpregnowaną taśmą wielofunkcyjną, służącą do pewnego i szybkiego uszczelniania wszelkich okiennych fug montażowych przy pomocy jednego produktu. Taśma spełnia wszelkie wymagania odnośnie szczelności na wiatr i przenikanie wody opadowej.

Właściwości produktu

 • Szczelność przy zacinającym deszczu ≥600 Pa wg. DIN EN 1027
 • Szczelność powietrzna (wg. DIN 18542:2009 = BG R)
 • Odporna na warunki atmosferyczne
 • Bardzo dobra izolacja akustyczna
 • Montaż niezależnie od warunków pogodowych
 • Membrany dostosowujące stopień dyfuzji pary wodnej do różnego stopnia wilgotności powietrza. Zwiększona wilgotność powietrza w otoczeniu powoduje wzrost odporności na przenikanie pary wodnej.
 • Komponent trójwarstwowego systemu uszczelnień Hanno®-3E z 10-letnią gwarancją funkcjonalności*
 • Produkt niskoemisyjny wg. EMICODE®-EC1Plus *Przy zastosowaniu komponentów systemu Hanno wg.wskazań producenta

Obszar zastosowania

Taśma Hannoband®-3E ECO służy do uszczelniania fug okiennych. Dzięki wielu szerokościom i stopniom rozprężenia może być użyta do uszczelnienia szerokiej gamy fug okiennych oraz profili o różnej szerokości zabudowy. Taśma Hannoband®-3E ECO nie jest przeznaczona do połączeń przenoszących ruch elementów budowlanych w obszarze fasad. W tym przypadku należy stosować taśmę odpowiadającą klasie materiałowej BG1 wg. DIN 18542:2009 np. Hannoband®-BG1.

Użytkowanie

Prosimy stosować się do instrukcji montażu, zawartej w każdym kartonie.

Rozmiary / Opakowania

 

Taśma rozprężna szara Ilość metrów w rolce (m) Ilość rolek w kartonie (szt) Głębokość  fugi (mm) Zakres szerokości  fugi  MIN-MAX(mm)
Hannoband 3E ECO 64/6-15 mm 11,7 4 64 mm 6 -15 mm
Hannoband 3E ECO 64/10-12 mm 9,4 4 64 mm 10 -12 mm
Hannoband 3E ECO 64/15-30 mm 7,0 4 64 mm 15 – 30 mm
Hannoband 3E ECO 74/6-15 mm 11,7 4 74 mm 6 -15 mm
Hannoband 3E ECO 74/10-20 mm 9,4 4 74 mm 10 -12 mm
Hannoband 3E ECO 74/15-30 mm 7,0 4 74 mm 15 – 30 mm
Hannoband 3E ECO 84/6-15 mm 11,7 3 84 mm 6 -15 mm
Hannoband 3E ECO 84/10-12 mm 9,4 3 84 mm 10 -12 mm
Hannoband 3E ECO 84/15-30 mm 7,0 3 84 mm 15 – 30 mm

 

Forma dostawy

Skompresowana, na rolkach, z jednostronnym paskiem samoprzylepnym i z membranami funkcyjnymi.

Czyszczenie

Zabrudzoną skórę czyścić wodą i mydłem. Usuwanie resztek impregnatu i resztek kleju jest możliwe przy pomocy środków czyszczących na bazie rozpuszczalnika. Zachować środki ostrożności.

Utylizacja

Resztki taśm mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów.

Dane techniczne Hannoband®-3E ECO

Kolor szary/czarny = wewnątrz/na zewnątrz, z membraną funkcyjną
Klasa palności DIN EN 13501 E; P-NDS04-718, MPA
Przepuszczalność spoiny DIN EN 12114 an ≤ 0,1 (m3 / h m dPa)2/3; odpowiada BGR wg. DIN 18542:2009, 110537, MPA*
Szczelność przy zacinającym deszczu DIN EN 1027 ≥600 Pa wg. DIN EN 1027
Odporność termiczna -30 °C do + 80°C
Przewodność cieplna DIN EN 12667 λ ≤ 0,0428 W/m*K
Dyfuzja pary wodnej DIN EN ISO 12572 Wewnątrz szczelniej niż na zewnątrz, 122525, MPA*
Zgodność z konwencjonalnymi materiałami budowlanymi posiada
Temperatura stosowania +5°C do +30°C. Od +20°C taśmę schłodzić, przy niższych temperaturach ewentualnie schłodzić.
Emisyjność EMICODE® EC1Plus (3516/03.03.2010 GEV*)
Przechowywanie 12 miesięcy, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. W oryginalnych opakowaniach. *
* MPA: Instytut Badań Materiałów Budowlanych, Hannover; GEV: Stowarzyszenie na rzecz kontroli emisji produktów do posadzek, klejów i materiałów budowlanych

 

HANNOBAND®-HBD TAŚMA ROZPRĘŻNA

Taśma do uszczelniania spoin z miękkiej pianki poliuretanowej impregnowanej akrylem i zawierająca substancje pomocnicze oraz wypełniacze.

Właściwości produktu

 • Szczelność na zacinający deszcz (DIN EN 1027) ≥ 300 Pa (spełnia wymagania grupy materiałowej BG 2 dla szczelności na zacinający deszcz wg. DIN 18542:2009)
 • Wartości ≤ 600 Pa są osiągalne, zależnie od stopnia kompresji taśmy i szerokości fugi.

Obszar zastosowania

 • Montaż okien
 • Szczelne na deszcz połączenia
 • Uszczelnienie termiczne między ramą okna a murem, połączenia elementów systemowych profili, łączenie profili maskujących, listwowanie.

Technika fasadowa

 • Wsparcie dla elementów betonowych
 • Połączenia szalunków przy betonowaniu

Zabudowa wnętrz

 • Lekkie ścianki działowe
 • Rozdzielenie podwójnych podłóg

Dachy/Stropy

 • Okna połaciowe
 • Uszczelnienia dekarskie
 • Kalenice, Wpusty, Lukarny

Sposób użycia

Prosimy stosować się do instrukcji montażu, zawartej w każdym kartonie.

Forma dostawy

 • Kolor: szary, czarny.
  Skompresowana na rolkach, jednostronnie  samoprzylepna (Długość rolki: zależna od grubości, Szerokości: od 10 mm)

Rozmiary / Opakownia

 

Taśma rozprężna szara Ilość metrów w rolce (m) Ilość rolek w kartonie (szt) Szerokość  taśmy (mm) Zakres szerokości  fugi  MIN – MAX (mm)
Hannoband HBD 10/2-4 mm 12 30 10 2 – 4 mm
Hannoband HBD 15/3-5 mm 9 20 15 3 – 5 mm
Hannoband HBD 15/5-7  mm 6 20 15 5 – 7 mm
Hannoband HBD 15/7-10 mm 5 20 15 7 – 10 mm
Hannoband HBD 15/8-12 mm 7,5 20 15 8 – 12 mm

Usuwanie zanieczyszczeń

Zabrudzoną skórę czyścić wodą i mydłem. Usuwanie resztek impregnatu i kleju jest możliwe przy pomocy środków czyszczących na bazie rozpuszczalnika. Zachować środki ostrożności.

Utylizacja

Resztki taśm mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów

Dane Techniczne

 

Kolor szary, czarny
Klasa palności/klasa materiału budowlanego DIN EN 13501 E przy 50% rozprężeniu, P-NDS04-283, MPA*
Współczynnik przepuszczalności spoiny DIN EN 12114 an ≤ 1 (m3 / h m dPa)2/3
Szczelność przy zacinającym deszczu DIN EN 1027 ≥ 300 Pa, MPA*
Odporność termiczna – 30° C do 100° C, krótkotrwale do 130° C
Wytrzymałość na rozciąganie DIN EN ISO 1798 > 60 kPa
Wydłużenie przy zerwaniu DIN EN ISO 1798 > 180 %
Wytrzymałość na ściskanie,właściwości deformacji DIN EN ISO 3386 ca. 2,3 kPa, 40 % Verformun
Emisyjność EMICODE® EC1Plus, 3515/03.03.10, GEV*
Przechowywanie 18 miesięcy od daty produkcji
*MPA:Instytut Badań Materiałów Budowlanych w Hannowerze;GEV:Stowarzyszenie na rzecz kontroli emisji produktów do posadzek,klejów i materiałów budowlanych.