INDYWIDUALNY DOBÓR i WYCENA KONSOL

Membrany EPDM

EPDM ZEWNĘTRZNY – dostępna grubość 0,75mm ; 1,00mm

EPDM ZEWNĘTRZNY z zamkiem systemowym

Dostępne szerokości: 100 – 700 mm ; co 50mm

EPDM ZEWNĘTRZNY z zamkiem systemowym i taśmą butylową – rolka 25m

Dostępne szerokości fartucha EPDM: 100 – 700 mm ; co 50mm
Szerokość paska butylu: 15mm, 30mm , 50mm

EPDM ZEWNĘTRZNY z jedną taśmą butylową – rolka 25m

Dostępne szerokości fartucha EPDM: 100 – 500 mm ; co 50mm
Szerokość paska butylu: 15mm, 30mm , 50mm

EPDM ZEWNĘTRZNY z dwoma taśmami butylowymi – rolka 25m

Dostępne szerokości fartucha EPDM: 100 – 500 mm ; co 50mm
Szerokość paska butylu: 15mm, 30mm , 50mm

EPDM ZEWNĘTRZNY (cięty ; bez zamka; bez butylu) – rolka 25m

Dostępne szerokości fartucha EPDM: 150 – 350 mm ; co 50mm

EPDM WEWNĘTRZNY – dostępna grubość 0,75mm ; 1,00mm

EPDM WEWNĘTRZNY z zamkiem systemowym

Dostępne szerokości fartucha EPDM: od 100 mm ; co 50mm

EPDM WEWNĘTRZNY z zamkiem systemowym i taśmą butylową – rolka 25m

Dostępne szerokości fartucha EPDM: od 100 mm ; co 50mm
Szerokość paska butylu: 15mm, 30mm , lub 50mm

EPDM WEWNĘTRZNY z jedną taśmą butylową – rolka 25m

Dostępne szerokości fartucha EPDM: od 100 mm ; co 50mm
Szerokość paska butylu: 15mm, 30mm , lub 50mm

EPDM WEWNĘTRZNY z dwoma taśmami butylowymi – rolka 25m

Dostępne szerokości fartucha EPDM: od 100 mm ; co 50mm
Szerokość paska butylu: 15mm, 30mm , lub 50mm

Warianty montażu fartuchów EPDM

WARIANT I

PAS EPDM PAROPRZEPUSZCZALNY LUB PAROSZCZELNY + SPECJALISTYCZNY KLEJ.

Dostarczamy pasy o szerokości od 10cm do 170cm oraz grubości 0,75mm lub 1,00 mm. Montaż w tym wariancie wykonywany jest za pomocą specjalistycznego kleju do łączenia fartuchów z różnymi podłożami takimi jak: profil aluminiowy, beton itp.

PODSTAWOWE ZASADY PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU ZA POMOCĄ KLEJU.

Klej należy nałożyć na obie powierzchnie które maja być sklejone. Klej należy wymieszać przed użyciem i nakładać pędzlem lub wałkiem odpornym na działanie rozpuszczalników. Należy odczekać do momentu aż obie powierzchnie przeschły (były suche w dotyku). Połączyć dociskając wałkiem silikonowym lub stalowym do gumy. Należy zwrócić uwagę aby nie naciągać pasa EPDM podczas montażu (połączenie bez naprężeń). Bardzo porowate podłoża należy wstępnie zagruntować klejem i pozostawić do wyschnięcia. Następnie nałożyć drugą warstwę kleju celem połączenia z pasem EPDM. Zaleca się by powierzchnia przeznaczona do klejenia miała minimum 10cm szerokości (absolutne minimum wynosi 5cm).Średnie zużycie kleju wynosi 30-50g/m w zależności od podłoża. Po nałożeniu 2-3 pasm na podłoże należy odczekać kilka minut i przycisnąć pas EPDM. Wcześniej klej można rozprowadzić równomiernie za powierzchni podłoża. Grubość warstwy kleju ok.1mm i szerokość przynajmniej 10cm. Pas EPDM docisnąć przy pomocy wałka silikonowego lub stalowego. Po dokładnym dociśnięciu na krawędzi pasa EPDM powinien pojawić się 1mm naddatek pasty (wypły spod pasa). Należy zwrócić uwagę by połączenie nie było naciągnięte (bez naprężeń).

UWAGA:

Stosować kleje dedykowane do klejenia EPDMu. Warunki stosowania kleju – zgodnie z instrukcją producenta

WARIANT II

PAS EPDM (J.W.) Z TAŚMĄ BUTYLOWĄ (Z JEDNEJ LUB OBU STRON PASA EPDM)

W tym wariancie stosujemy montaż za pomocą warstwy butylowej o szerokości 15, 30 lub 50mm. Zalecamy dobór szerokości warstwy butylowej w zależności od szerokości pasa EPDM. Im większa szerokość pasa EPDM tym większa szerokość warstwy butylu.

PODSTAWOWE ZASADY PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU PASÓW Z WARSTWĄ BUTYLOWĄ.

  • Podczas montażu należy usunąć folię ochronną warstwy butylowej i docisnąć przy pomocy wałka silikonowego lub stalowego pas EPDM do podłoża.
  • Zwrócić uwagę by połączenie nie naciągać pasa EPDM podczas montażu (połączenie bez naprężeń).

 

UWAGA:

Pasy z warstwą butylową nie powinny być montowane w temperaturach niższych niż 50C.

Stosować kleje dedykowane do klejenia EPDMu. Warunki stosowania kleju – zgodnie z instrukcją producenta

WARIANT III

PAS EPDM (J.W.) Z USZCZELKĄ SYSTEMOWĄ DO MONTAŻU W FASADOWYM LUB OKIENNO-DRZWIOWYM

Wariant III przedstawia pas EPDM montowany w profilu aluminiowym lub PVC za pomocą zaczepu (klipsa) systemowego. Druga część pasa EPDM musi być doklejona do podłoża klejem Contact Adhesieve 5000 lub Paste Adhesive 3300.

Należy zwrócić uwagę by połączenie nie było naciągnięte (bez naprężeń).

UWAGA:

Szkic przedstawia jedynie koncepcję montażu pasa EPDM za pomocą klipsa.

Kształt, wymiary klipsa oraz miejsce mocowania klipsa w profilu aluminiowym lub tworzywowym zależne jest od systemu fasadowego lub okienno-drzwiowego.